Centrum NGO Rzeszów to projekt, który zakłada stworzenie miejsca przyjaznego wszystkim organizacjom pozarządowym z Rzeszowa i okolic. Jednocześnie ma pomóc obywatelom, wolontariuszom i społecznikom w zakładaniu stowarzyszeń, klubów sportowych czy ułatwiać tworzenie wszelkiego rodzaju więzi społecznych.

centrum ngo rzeszow

Rzeszów twoja energia

Rzeszów jest pełen energii, wielu mieszkańców chciałoby działać pomagać innym, ale nie zawsze ma taką możliwość. Mieszkańcy chcą zakładać nowe organizacje, ale mają obawy czy sobie poradzą, potrzebują mentorów, którzy ich poprowadzą do odpowiednich instytucji. Potrzebują również cichego spokojnego miejsca gdzie będą mogli się spotykać i realizować swoje projekty.
Jeszcze kilka lat temu w Rzeszowie działało Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwane RCOP, które wspierało organizacje pozarządowe w Rzeszowie. Obecnie centrum to jest zamknięte. Chcemy to zmienić i na nowo postawić trzeci sektor w Rzeszowie.

4 główne założenia

about-1

Pomagać


Główną ideą centrum NGO Rzeszów będzie pomoc organizacjom z Rzeszowa i okolic. Centrum będzie też wspierać grupy nieformalne które chciałby się sformalizować, oraz młodych przedsiębiorców którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą i rozwijać własny biznes.

about-2

Edukacja


Centrum NGO będzie prowadzić działania edukacyjne, działania integracyjne oraz promocyjne na rzecz współpracujących podmiotów. Chcemy integrować środowisko trzeciego sektora
about-3

Biuro & adres

Każda organizacja firma czy instytucja musi posiadać własny lokal. Centrum NGO da możliwość obecnym i przyszłym organizacjom, firmom miejsce do prowadzenia swoich działań. Miejsce to będzie w pełni wyposażone do użytku dla wszystkich zainteresowanych.


about-4

Usługi

Centrum NGO dzięki identyfikacji elektronicznej będzie otwarte 24/h dobę 7 dni w tygodniu. Będzie również świadczyć pełen zakres usług dodatkowych, oraz udostępniać pozyskane już zasoby organizacjom współpracującym. Warsztaty i coaching, Usługi doradcze, Usługi marketingowe i promocyjne, Użyczenie adresu i biura, sale warsztatowe i wiele więcej

Team of Professionals

rect_img_blue
Jack Simmons

Chief Designer

Theme offers super flexibility for color editing and easily turns from a minimalistic style theme into a juicy website with great animation effects. Increase Wordpress theme is main feature - is an ability to change color easily precisely for any element.  Great customization possibilities are offered by the new version of cmsmasters’ custom wordpress admin panel.

TwitterFacebookVimeo
rect_img_orange
Karen Dawson

SEO Specialist

When code is clean and optimized to the most up-to-date SEO requirements, getting to the top of the SERPs turns out to be much easier to achieve. Increase Wordpress theme is main feature - is an ability to change color easily precisely for any element.  Great customization possibilities are offered by the new version of cmsmasters’ custom wordpress admin panel.

TwitterFacebookVimeo
rect_img_green
Michael Linden

Chief Developer

A real-time appearance editor: customize the look of your website directly on page and see your changes right away - what you see is what you get! Increase Wordpress theme is main feature - is an ability to change color easily precisely for any element.  Great customization possibilities are offered by the new version of cmsmasters’ custom wordpress admin panel.

TwitterFacebookVimeo

Important Features

rect_img_orangeCustom solutions for your website

Increase Wordpress theme is main feature - is an ability to change color easily precisely for any element.  Great customization possibilities are offered by the new version of cmsmasters’ custom wordpress admin panel. The 1.2.1 admin version features all the functionality of 1.2 version, but also includes more customization options. In fact, your wordpress website can be easily turned into a completely custom-designed website, and there is no need to deal with any code for this. All the customization is playfully easy, reminds more of a game rather than website setup.

rect_img_greenUnique Design

Increase wordpress theme features minimal design that will be friendly to all possible customization you might want to apply. Theme offers super flexibility for color editing and easily turns from a minimalistic style theme into a juicy website with great animation effects. A real-time appearance editor: you are able to customize the look of your website directly on page and see your changes right away - what you see is what you get! It’s a  tool, implemented by Cmsmasters, that turns your Wordpress Admin into a game you will be a winner at!  

rect_imgGreat power

A powerful Form Builder Tool, customly developed by CMSMasters, lets you create an unlimited amount of forms of different types and complexity, from simple contact forms to complex questionnaires with numerous fields, radio-buttons, checkboxes and dropdowns, text areas, as well as set validation for these fields. Increase Wordpress Theme comes with two really popular sliders Layer Slider and Revolution Slider, already in-built into your custom wordpress admin. Create multiple sliders with an unlimited amount of animated slides and locate them anywhere on any page of your website.

rect_img_blueInnovation

Increase Wordpress theme is main feature - is an ability to change color easily precisely for any element.  Great customization possibilities are offered by the new version of cmsmasters’ custom wordpress admin panel. The 1.2.1 admin version features all the functionality of 1.2 version, but also includes more customization options. In fact, your wordpress website can be easily turned into a completely custom-designed website, and there is no need to deal with any code for this. All the customization is playfully easy, reminds more of a game rather than website setup.